СЕО Оптимизация

СЕО ОПТИМИЗАЦИЯ

Вижте Ви предлага правилна, бърза и ефективна СЕО Оптимизация на Уордпресс и Джумла Респонсив сайт или Опънкарт Онлайн Магазин.

СЕГМЕНТИРАНЕ

разделяне на уеб потребителите (users) на различни групи (сегменти) по съответен критерий – пол, възраст, доход..

ТАРГЕТИРАНЕ

определяне на желаната уеб аудитория (целеви сегмент), към който да насочим нашият уеб сайт.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ

разположение на нашият сайт в интернет там, където шансът за откриване от желаната уеб аудитория е най-голям.

Към началото