Menu
Your Cart

СЕО Оптимизация

Вижте Ви предлага правилна, бърза и ефективна СЕО Оптимизация на Уордпресс и Джумла Респонсив сайт или Опънкарт Онлайн Магазин.
Маркетингова стратегия
Ключови думи
Класиране в Гугъл
За да е успешно едно бизнес начинание е жизненоважно създаване на цялостна Маркетингова стратегия свързана с т.нар. „Маркетинг Микс“ или по известен като 4-те „П-та“ ( от англ. „P“).
1. Продукт (Product). Обхваща дейностите, които се отнасят към създаване и развитие на точния продукт за целевия пазар. Маркетинга трябва да създаде продукт, който да има точно определени характеристики, съответстващи на потребителските потребности.
2. Цена (Price). Обхваща дейностите, които се отнасят към създаването на подходящи цени, които да създават у потребителите усещане за успешна и изгодна сделка. Маркетинга подпомага решенията относно ценовата листа, отстъпките, промоции, надценките, динамиката на цените, периоди на заплащане, кредитни условия и др.
3. Място – дистрибуция (Place). Това са местата, откъдето може да се закупи продукта. Маркетинга трябва да направи продукта лесно достъпен за целевия пазар, защото е жизнено важно всеки продукт да бъде предложен на място и във време максимално удобно за потребителите.
4. Промоция (Promotion). Свързана е с действия, които убеждават потребителите да станат клиенти на фирмата и да закупят продукцията, чрез представяне на качествата на фирмата и продукта. Тук се включва реклама, връзки с обществеността, PR, лични продажби, мнения на авторитети…


Ключови думи
Избор на ключови думи, като се разделят на 3 нива
1 ниво – топ 10 словосъчетания
2 ниво – топ 10 разширени с подходящи прилагателни
3 ниво – думи асоциации

Като говорим за СЕО Оптимизация и търсачки, трябва да отбележим и крайьгълния камък, който ги свързва – ключовите думи. Това са думите, за който се сещаме когато търсим дадена информация в Интернет. Използването на Google или на друга търсачка, не променя значението или типа думи, които използваме. Важното е думите които използваме да са максимално синтезирани и всеобхватни – не случайно са наречени ключови. Основните въпроси, които изникват са кои да бъдат нашите ключови думи, по които ще оптимизираме нашият уеб сайт. Отговорът не е еднозначен. Тук трябва да погледнем към Интернет Маркетинг и неговите елементи. Важно е да отбележим, че веднъж избрани думите трябва да бъдат вградени в сайта на подходящи за целта места. Самото изграждане на уеб сайта, неговата дървовидна структура, уеб дизайн и промотиране са в тясна връзка с ключовите думи. Не подценявайте правилния Избор на Ключови думи

Класиране в Гугъл
За топ 10 класиране в Гугъл е нужна специална система и Маркетингова стратегия. Само по себе си www.google.com е сайт за търсене на информация в интернет пространството по зададени критерии – т.нар. ключови думи. Вследствие на това се появяват структурирани по 10 сайта на страница, подредени по тяхната важност според алгоритъма на търсачката. Отдолу под всички резултати на разположение са всички останали страници, съдържащи търсените думи. Правени са много изследвания, но всичките водят до следното – колкото по напред и нагоре е позициониран сайтът ти, толкова шансът да бъде посетен се увеличава. Твърди се че ако сайтът ти се намира след 30 позиция ( след 3-та страница), шансът да те посетят е по-малък от 10 % Не е достатъчно Вашият уеб сайт да притежава неповторим уеб дизайн и запомнящ се домейн. По скоро трябва потребителите да попадат по-често на него. Има редица гугъл инструменти, които се използват за оптимизиране на сайта Ви. Важно е да отбележим, че използването на некоректни техники и похвати в крайна сметка ще доведат само до игнориране на Вашият сайт от резултатите (сайтът Ви ще бъде бамнат). Това е може би най-лошото, което може да Ви се случи, така че внимавайте при избора на уеб компания за СЕО Оптимизиране.

СЕГМЕНТИРАНЕ

разделяне на уеб потребителите (users) на различни групи (сегменти) по съответен критерий – пол, възраст, доход..

ТАРГЕТИРАНЕ

определяне на желаната уеб аудитория (целеви сегмент), към който да насочим нашият уеб сайт.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ

разположение на нашият сайт в интернет там, където шансът за откриване от желаната уеб аудитория е най-голям.