Видове гипсокартон

В практиката има много видове Гипсокартон. Някои от тях нямат дори хартиено покритие, а имат само сърцевина армирана със стъклени фибри ( Ridurit, Rigiform ), листове гипсокартон с повишена твърдост (HD жълт цвят), както и такива с оловно покритие отзад, използвани за радиоактивна защита в рентгенови кабинети. Ние ще ще се спрем на основните, а именно:

Обикновен гипсокартон

Обикновеният гипсокартон с дебелина 12,5 (13 mm в някои страни) се използва в строителството при изграждането на преградни стени,окачени тавани и предстенни обшивки. Буквено се означава с GKB (Knauf) или RB (Rigips) BA13 (Placo) и е приет стандартен бял цвят за листовете хартия.

Водоустойчив гипсокартон

Притежава всички свойства на споменатият по-горе обикновен гипсокартон, като характерно за него е вложеният специален силикон в сърцевината, благодарение на който водоустойчивия гипсокартон запазва своите експлоатационни характеристики при наличие на влага. Приетото буквено означение е GKI или RBI, а цветът на листовете хартия е зелен. Той е много - подходящ за помещения, с наличието на голяма влажност, като кухни и бани. Затова е много подходящ при Ремонт на баня и Ремонт на кухни

Пожароустойчив гипсокартон

Използването на т.нар. пожароустойчив гипсокартон покрива специфичните изисквания за противопожарна безопасност. Поради вложените в сърцевината фибри, които са негорими, неговото употреба ограничава разпространяването на огъня. Може лесно да се познае по характерния за листовете хартия червен цвят, а приетото буквено означение е GKF.