Направа на сайт – стъпка 2

Това е II етап –  7 стъпки при подготовка за направа на сайт:

1. Избор на Домейн – име за сайта. Трябва да е както уникално, така и добре оптимизирано;
2. Избор на Хостинг план – трябва да е съобразен с предполагаемия обем на сайта;
3. Определяне броя на езиковите версии;
4. Определяне на основната структура на сайта – бутони, страници, подстраници..;
5. Подготовка на изходната информация за сайта – текстове, снимки, графики…;
6. Избор на дизайн, съответстващ на идеята за сайта;
7. Оптимизиране на текстовете с цел по-предно класиране в Гугъл и другите търсачки.

Това е II етап от реализирането на Бизнес уеб сайта. Следва третия етап свързан с реалната направа на сайта.

Направа на сайт – стъпка 2
Към началото