Направа на сайт – стъпка 1

ЕВРОКОНСУЛТ ЦЕНТЪР 2015

За да конкретизираме нашата идея за уеб сайт е нужно да си отговорим на 7 въпроса:

1. Каква е основната идея на нашият сайт – да продава, да информира, нещо друго?
2. Какво ще предлагаме чрез нашият сайт – продукция, информация, услуги?
3. Към какъв пазар ще е насочен сайта – реален, онлайн?
4. Къде се намира този пазар – В България, в Европа, в цял свят?
5. Към кого конкретно ще е насочен сайта – т.е.  каква ще ни е таргет групата?
6. Как искаме да стигнем до потребителите си – чрез Гугъл, чрез Реклама, чрез уеб портали?
7. Колко ни е разполагаемият бюджет?

Отделно от тези въпроси, можем да прибавим и още, но на по-късен етап.

Отговаряйки на тези 7 основни въпроса вече имаме фундамента върху който ще градим нашият бъдещ сайт.
Чак тогава можем да пристъпим към II етап за направа на сайта.

Направа на сайт – стъпка 1
Към началото